Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

příměs polydisperzní
aerosolová příměs pevného nebo kapalného skupenství ve vzduchu, jejíž částice se při přenosu, difuzi, sedimentaci apod. v atmosféře chovají nehomogenně především pro svou nestejnou velikost, tvar nebo hustotu. Protikladem je příměs monodisperzní.
angl: polydispersal pollutant slov: polydisperzná prímes něm: polydisperse Beimengung f rus: полидисперсионная примесь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: