Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

příměs polydisperzní
atmosférická příměs pevného nebo kapalného skupenství tvořící atmosférický aerosol, jejíž částice se při přenosu, difuzi, sedimentaci apod. v atmosféře chovají různě především pro svou nestejnou velikost, tvar nebo hustotu. Viz též příměs monodisperzní.
angl: polydispersal pollutant; slov: polydisperzná prímes; něm: polydisperse Beimengung f; rus: полидисперсионная примесь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: