Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění inerční
syn. pohyb inerční – viz kružnice inerční.
angl: inertial flow; slov: inerciálne prúdenie; něm: Trägheitsströmung f; rus: инерционное течение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: