Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění inerční
syn. pohyb inerční – viz kružnice inerční.
angl: inertial flow slov: inerciálne prúdenie rus: инерционное течение něm: Trägheitsströmung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: