Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obsah vodní ledový
úhrnná hmotnost ledových částic v jednotce objemu oblaku, popř. mlhy. Vyjadřuje se v kg.m–3 nebo tradičně v g.m–3. V odborné literatuře se setkáváme s užitím zkratky IWC (z angl. Ice Water Content). Viz obsah vodní kapalný, obsah vodní oblaku.
angl: ice water content slov: ľadový vodný obsah něm: Eisgehalt m rus: лёдность (облаков)  2014
podpořila:
spolupracují: