Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

den bezsrážkový
v datech ČHMÚ období od klimatologického termínu 7 h daného dne do klimatologického termínu 7 h následujícího dne, v němž se nevyskytly atm. srážky. Viz též den se srážkami.
angl: rainless day slov: bezzrážkový deň něm: niederschlagsfreier Tag m rus: день без осадков fr: jour sans pluie m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: