Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den bezsrážkový
charakteristický den, v němž byly srážky nulové, nebo denní úhrn srážek nedosáhl určité prahové hodnoty, tedy opak dne se srážkami.
angl: dry day; slov: bezzrážkový deň; něm: niederschlagsfreier Tag m; fr: jour sans précipitations m; rus: день без осадков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: