Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kryogram
záznam kryografu.
angl: cryogram slov: kryogram rus: криограмма něm: Kryogramm n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: