Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kryogram
záznam kryografu.
angl: cryogram slov: kryogram něm: Kryogramm n rus: криограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: