Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

předpověď medicínsko-meteorologická
angl: medical-meteorological forecast slov: medicínsko-meteorologická predpoveď rus: медицинско-метеорологический прогноз něm: medizinmeteorologische Vorhersage f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: