Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předpověď medicínsko-meteorologická
angl: medical-meteorological forecast; slov: medicínsko-meteorologická predpoveď; něm: medizinmeteorologische Vorhersage f; rus: медицинско-метеорологический прогноз  1993-a2
podpořila:
spolupracují: