Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období námrazové
časový interval, ve kterém lze očekávat v daném místě nebo oblasti tvoření tuhých usazených atmosférických srážek. Na území ČR v nadm. výškách do 1 000 m n. m. trvá námrazové období zpravidla od 1. 11. do 31. 3. Termín námrazové období se dříve používal v jiném smyslu, a to pro období skutečného výskytu námrazků, které se nyní označuje jako námrazový cyklus. Během jednoho námrazového období se tedy může vyskytnout několik námrazových cyklů oddělených obdobími bez námrazků. Termín námrazové období se používá především pro potřeby energetiky.
angl: icing period; slov: námrazové obdobie; něm: Vereisungsperiode f; rus: период обледенения  1993-a2
podpořila:
spolupracují: