Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

deprese
obecně snížení, např. hodnoty meteorologického prvku. Bez přívlastku se termín používá jako syn. tlakové deprese.
Termín pochází z lat. depressio „stlačení, potlačení“, které je odvozeno od slovesa deprimere „stlačovat“ (z de „od, z“ a premere „tlačit, tisknout“).
angl: depression slov: depresia něm: Depression f fr: dépression f rus: депрессия, минимум  1993-a3
podpořila:
spolupracují: