Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

deprese
obecně snížení, např. hodnoty meteorologického prvku. Bez přívlastku se termín používá jako syn. tlakové deprese.
angl: depression slov: depresia něm: Depression f rus: депрессия, минимум fr: dépression f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: