Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fén odražený
fén na návětrné straně horské překážky. Jde o sestup vzduchu do návětrného údolí po ukončení nenasyceně i nasyceně adiabatického výstupu, aniž vzduch překročil horský hřeben. Jev úzce souvisí s mech. třením vzduchu o zemský povrch v návětrné části horské překážky. Odražený fén je příbuzný fénu orografickému, pseudoadiabatický děj probíhá však jen na návětrné straně pohoří.
angl: reflected foehn; slov: odrazený föhn; rus: циклонический фён  1993-a3
podpořila:
spolupracují: