Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teploměr dálkový
syn. teploměr distanční – teploměr upravený pro dálkové měření teploty.
angl: distant thermometer; slov: diaľkový teplomer; něm: Fernthermometer n, Thermometer für Fernmessung n; rus: дистанционный термометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: