Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient teplotní nadadiabatický
syn. superadiabatický – vertikální teplotní gradient v atmosféře y = –∂T / ∂z, jehož velikost převyšuje hodnotu adiabatického gradientu. Obvykle se pod pojmem superadiabatický vert. gradient teploty rozumí vert. teplotní gradient větší, než je hodnota suchoadiabatického gradientu, tj. změna teploty větší než 1 K na 100 m.
angl: superadiabatic lapse rate slov: nadadiabatický teplotný gradient něm: überadiabatischer Temperaturgradient m fr: gradient thermique superadiabatique m rus: сверхадиабатический градиент температуры  1993-a2
podpořila:
spolupracují: