Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

srážkoměr automatický
srážkoměr měřící průběžně srážky bez přímé součinnosti s lidskou obsluhou. Kromě úhrnu srážek umožňuje měřit i okamžitou intenzitu srážek. Podle principu měření se automatické srážkoměry dělí na člunkové a váhové. Viz též ombrograf.
angl: automatic raingauge, recording raingauge; slov: automatický zrážkomer; rus: автоматический дождемер  2019
podpořila:
spolupracují: