Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie urbanistická
angl: urban climatology slov: urbanistická klimatológia rus: городскaя климатология, климатология городов něm: Stadtklimatologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: