Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie urbanistická
angl: urban climatology slov: urbanistická klimatológia něm: Stadtklimatologie f rus: городскaя климатология, климатология городов  1993-a1
podpořila:
spolupracují: