Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klimatologie urbanistická
angl: urban climatology; slov: urbanistická klimatológia; něm: Stadtklimatologie f; rus: городскaя климатология, климатология городов  1993-a1
podpořila:
spolupracují: