Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

navigace meteorologická
zajišťování námořní a letecké dopravy vzhledem ke klimatickým podmínkám a aktuálním i očekávaným met. podmínkám v příslušném regionu. Jejím cílem je minimalizace rizik a optimalizace z hlediska rychlosti dopravy, spotřeby paliva apod.
angl: meteorological navigation; slov: meteorologická navigácia; něm: meteorologische Navigation f; rus: метеорологическая навигация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: