Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklogeneze dynamická
anticyklogeneze vyvolaná procesy souvisejícími s růstem advekce anticyklonální vorticity nebo poklesem advekce cyklonální vorticity s výškou. Za těchto podmínek dochází ke generování sestupných pohybů vzduchu a k následnému adiabatickému oteplování vzduchové hmoty. Tímto způsobem např. vznikají subtropické anticyklony. Viz též rovnice omega, subsidence vzduchu.
angl: dynamic anticyclogenesis; slov: dynamická anticyklogenéza; něm: dynamische Antizyklogenese f; fr: anticyclogénèse dynamique f; rus: динамический антициклогенез  1993-a3
podpořila:
spolupracují: