Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

amplituda nárazu větru
rozdíl mezi registrovanou max. a min. rychlostí při jednom nárazu větru. Viz též vítr nárazovitý.
angl: gust amplitude; slov: amplitúda nárazu vetra; něm: Böenspitze f; fr: amplitude d'une rafale (de vent) f; rus: амплитуда порыва ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: