Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

amplituda nárazu větru
neurčité označení hodnoty, která nějakým způsobem charakterizuje maximální rychlost větru během nárazu větru. Při vyhodnocování anemogramů šlo o rozdíl maximální a minimální registrované rychlosti větru při jednom nárazu. V současnosti nejsou minima rychlosti větru zjišťována, proto by tímto termínem bylo možné označit spíše převýšení maximální rychlosti větru oproti desetiminutové rychlosti větru. V zahraniční literatuře je amplituda nárazu větru někdy ztotožňována s nejvyšší naměřenou hodnotou maximální rychlosti větru.
Viz též vítr nárazovitý.
angl: gust amplitude; slov: amplitúda nárazu vetra; fr: amplitude d'une rafale (de vent) f; rus: амплитуда порыва ветра  1993-a3
podpořila:
spolupracují: