Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona centrální
1. v typizaci povětrnostních situací HMÚ pro území ČR málo pohyblivá cyklona nad stř. Evropou;
2. někdy též syn. pro řídicí cyklonu.
angl: central cyclone slov: centrálna cyklóna něm: Zentraltief n, Zentralzyklone f fr: dépression centrale f rus: центральная депрессия, центральный циклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: