Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

litosféra
vnější pevný obal Země, zahrnující zemskou kůru a nejsvrchnější část zemského pláště. Viz též biosféra, pedosféra, kryosféra.
angl: lithosphere slov: litosféra něm: Lithosphäre f rus: литосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: