Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima svahové
syn. klima expoziční – topoklima podmíněné sklonem a orientací svahu vůči světovým stranám, převládajícímu větru apod. Morfologie svahu ovlivňuje jeho insolaci, oblačnost, větrné a srážkové poměry apod. Viz též návětří, závětří, vítr svahový.
angl: climate of slopes; slov: klíma svahov; něm: Hangklima n; rus: климат склонов  1993-b3
podpořila:
spolupracují: