Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

profil atmosférické fronty
vertikální řez frontální plochou, který ukazuje, jak se mění sklon fronty s výškou. Profil atmosférické fronty závisí především na druhu fronty, rychlosti jejího postupu a na orografických poměrech oblasti, nad níž fronta postupuje. V mezní vrstvě atmosféry se vlivem tření sklon teplé fronty zmenšuje a studené fronty zvětšuje ve srovnání s jejich sklonem ve volné atmosféře. S deformací frontální plochy mohou souviset zvláštnosti v rozdělení frontální oblačnosti a srážek.
angl: profile of atmospheric front; slov: profil atmosférického frontu; něm: Profil der atmosphärischen Front n; rus: профиль атмосферного фронта  1993-a3
podpořila:
spolupracují: