Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemometr Dinesův
anemometr založený na principu Pitotovy trubice, v němž se využívá tlakového rozdílu vytvářeného v aerodyn. trubici k vyvolání zdvihu plováku speciálního manometru. Tlakový rozdíl Δp závisí na rychlosti větru v a hustotě vzduchu ρ podle vztahu
Δp=k.ρv22
kde k je bezrozměrná konstanta, jejíž velikost závisí na vlastnostech aerodyn. trubice. Zdvih plováku je v převážné části stupnice lineárně úměrný přírůstku rychlosti větru. Dinesův anemometr je vhodný k měření krátkodobých fluktuací rychlostí větru. Tvoří součást univerzálního anemografu, který byl v Česku do konce 90. let 20. století hojně používán. První anemometr tohoto typu zkonstruoval angl. meteorolog W. H. Dines v r. 1890. Viz též anemometr tlakový.
angl: Dines anemometer, pressure tube anemometer slov: Dinesov anemometer něm: Anemometer nach Dines n, Staurohranemometer n, Druckröhrenanemometer n fr: anémomètre à tube (de pression) m, anémomètre de Dines m rus: анемометр Дайнса  1993-a2
podpořila:
spolupracují: