Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hygroskop
zařízení umožňující kvalit. určování změn vlhkosti vzduchu.
Termín se skládá z řec. ὑγρός [hygros] „vlhký, tekutý“ a σκοπεῖν [skopein] „pozorovat, zkoumat“.
angl: hygroscope; slov: hygroskop; něm: Hygroskop n; rus: гигроскоп  1993-a1
podpořila:
spolupracují: