Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hygroskop
zařízení umožňující kvalit. určování změn vlhkosti vzduchu.
angl: hygroscope slov: hygroskop něm: Hygroskop n rus: гигроскоп  1993-a1
podpořila:
spolupracují: