Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pól tepla
zřídka užívané označení místa na Zemi, kde bylo dosaženo absolutní maximum teploty vzduchu. Viz extrémy teploty vzduchu.
angl: warm pole; slov: pól tepla; něm: Wärmepol m; rus: полюс тепла  1993-a3
podpořila:
spolupracují: