Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pól tepla
zřídka užívané označení místa na Zemi, kde bylo dosaženo absolutní maximum teploty vzduchu. Viz extrémy teploty vzduchu.
angl: warm pole slov: pól tepla rus: полюс тепла něm: Wärmepol m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: