Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra adiabatická
modelová atmosféra, ve které je vert. teplotní gradient všude roven suchoadiabatickému gradientu vd = 0,0098 K.m–1. Jestliže v adiabatické atmosféře položíme teplotu zemského povrchu rovnou 273 K, potom ve výšce zhruba 27,9 km klesne teplota na 0 K a tuto výškovou hladinu považujeme za horní hranici adiabatické atmosféry.
angl: adiabatic atmosphere slov: adiabatická atmosféra něm: adiabatische Atmosphäre f rus: адиабатическая атмосфера fr: atmosphère sèche adiabatique f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: