Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie aplikovaná
syn. meteorologie užitá – meteorologie bezprostředně zaměřená na využití v praxi aj. vědních oborech. Jde zejména o aplikace met. poznatků v jednotlivých oblastech průmyslu, energetiky, dopravy, zemědělství ale i dalších oborech lidské činnosti. Např. problematiky zemědělství se týká zemědělská meteorologie, letecké dopravy letecká meteorologie, zdravotnictví lékařská meteorologie apod. Součástí aplikované meteorologie je aplikovaná klimatologie.
angl: applied meteorology slov: aplikovaná meteorológia něm: angewandte Meteorologie f rus: прикладная метеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: