Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výpar fyziologický
syn. transpirace.
slov: fyziologický výpar; něm: Transpiration f; rus: физиологическое испарение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: