Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výpar fyziologický
syn. transpirace.
slov: fyziologický výpar něm: Transpiration f rus: физиологическое испарение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: