Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

střed barický
angl: baric center slov: barický stred rus: барический центр něm: Druckzentrum n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: