Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém RVR
soustava tech. prostředků sloužících k automatickému nebo poloautomatickému zjišťování dat potřebných k výpočtu vzdálenosti, na kterou jsou viditelná dráhová světla na vzletových a přistávacích drahách. Je obvykle tvořena systémem transmisometrů nebo forwardscatterometrů (měřičů dopředného rozptylu), snímačem jasu pozadí, vstupem zavádějícím okamžitou hodnotu svítivosti dráhových světel, počítačem, prostředky dálkového přenosu dat, spojovacími vedeními a výstupy dat v digitální formě. Tech. zabezpečuje obj. měření dráhové dohlednosti.
angl: Runway Visual Range System; slov: systém RVR; něm: RVR-System n; rus: система измерения дальности видимости по ВПП  1993-a3
podpořila:
spolupracují: