Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

GRID
dříve používaný alfanumerický kód pro přenos zpracovaných nebo předpověděných údajů meteorologických nebo geofyz. prvků v definované pravidelné síti bodů. K distribuci výstupů met. modelů se nyní používá binární kód GRIB, popř. BUFR.
angl: GRID slov: GRID fr: GRID m rus: ГРИД  1993-a3
podpořila:
spolupracují: