Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

refrakce
syn. lom.
angl: refraction slov: refrakcia rus: преломление, рефракция něm: Refraktion f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: