Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tabulky barometrické redukční
všeobecné označení pro tabulky, které se dříve používaly k redukci tlaku vzduchu v určité nadm. výšce na jinou nadm. výšku. Nejčastěji byly tyto tabulky zpracovány pro redukci tlaku vzduchu změřeného ve výšce nádobky tlakoměru nebo v úrovni aneroidu na nadm. výšku vztažného bodu letiště (tlak QFE) nebo na stř. hladinu moře podle mezinárodní standardní atmosféry ICAO (tlak QNH) nebo pro redukci tlaku na hladinu moře podle výškové barometrické formule.
angl: barometric reduction tables; slov: redukčné barometrické tabuľky; něm: barometrische Reduktionstabellen f; rus: таблицы для приведения атмосферного давления к данному уровню  1993-a3
podpořila:
spolupracují: