Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zákal prachový
zákal tvořený prachovými nebo malými písečnými částečkami, které byly před termínem pozorování zdviženy z povrchu Země prachovou nebo písečnou bouří. V našich oblastech patří k velmi zřídka se vyskytujícím litometeorům.
angl: dust haze slov: prachový zákal něm: Staubdunst m rus: пыльная мгла  1993-a2
podpořila:
spolupracují: