Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zlomy
slov: zlomy; rus: точки преломления  1993-a1
podpořila:
spolupracují: