Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

limnigraf
automatický hladinoměr sloužící k záznamu časového průběhu vodního stavu.
angl: stage recorder, water-level recorder; slov: limnigraf; něm: Schreibpegel m; fr: limnigraphe; rus: лимниграф  2024
podpořila:
spolupracují: