Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zatížení klimatické
mech. nebo jiný fyz. účinek povětrnostních faktorů na stavby a konstrukce nebo jejich části. Užívají se termíny zatížení sněhem (viz tlak sněhu), námrazky, větrem, teplotou vzduchu apod. Zákl. charakteristiky klimatických zatížení, potřebné pro projektovou činnost a mapy těchto charakteristik jsou uvedeny v tech. normách. Studium těchto charakteristik patří k úkolům technické meteorologie.
angl: climatic load slov: klimatické zaťaženie něm: klimatische Belastung f rus: климатическая нагрузка  1993-a2
podpořila:
spolupracují: