Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlhkost vzduchu poměrná
angl: relative humidity; slov: pomerná vlhkosť vzduchu; něm: relative Feuchte f; rus: относительная влажность  1993-b3
podpořila:
spolupracují: