Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlhkost vzduchu poměrná
angl: relative humidity slov: pomerná vlhkosť vzduchu rus: относительная влажность  1993-b3
podpořila:
spolupracují: