Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vítr zdánlivý
vektor rychlosti větru v souřadnicové soustavě pevně spojené s pohybujícím se objektem (např. lodí). Zdánlivý vítr je dán vektorovým rozdílem pravého větru a vektoru rychlosti pohybu tělesa vzhledem k pevnému bodu na Zemi.
angl: apparent wind slov: zdanlivý vietor něm: scheinbarer Wind m rus: относительный ветер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: