Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr zdánlivý
vektor rychlosti větru v souřadnicové soustavě pevně spojené s pohybujícím se objektem (např. lodí). Zdánlivý vítr je dán vektorovým rozdílem pravého větru a vektoru rychlosti pohybu tělesa vzhledem k pevnému bodu na Zemi.
angl: apparent wind; slov: zdanlivý vietor; něm: scheinbarer Wind m; rus: относительный ветер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: