Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

joran
[zorán, žiran] – místní název sz. horského větru, vanoucího z pohoří Švýcarský Jura k Ženevskému jezeru. Je to stud., na jaře značně nárazovitý vítr, provázený sněžením.
Termín je odvozen od názvu uvedeného pohoří.
angl: joran, juran; slov: joran; něm: Joran m; rus: жоран  1993-a1
podpořila:
spolupracují: