Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

iont střední
angl: intermediate ion, middle ion slov: stredný ión rus: средний ион něm: mittleres Ion n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: