Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

iont střední
angl: intermediate ion, middle ion; slov: stredný ión; něm: mittleres Ion n; rus: средний ион  1993-a1
podpořila:
spolupracují: