Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

iont střední
angl: intermediate ion, middle ion slov: stredný ión něm: mittleres Ion n rus: средний ион  1993-a1
podpořila:
spolupracují: