Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aquaplaining
syn. akvaplanink – v letecké dopravě jev vyskytující se při pohybu letadla po vzletových a přistávacích dráhách, které jsou pokryté vrstvou vody nebo sněhovou břečkou. Následkem akvaplaninku klesá koeficient tření mezi pneumatikami a povrchem dráhy, což má za následek zvětšování hydrodyn. vztlaku a snížení směrové stability letadla. Akvaplanink se může vyskytnout i v běžném automobilovém provozu.
angl: aquaplaining slov: aquaplaining něm: Aquaplaning n rus: гидроглиссирование fr: hydroplanage m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: