Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aquaplaning
[akvaplejnink], syn. akvaplanink – v letecké dopravě jev vyskytující se při pohybu letadla po vzletových a přistávacích dráhách, které jsou pokryté vrstvou vody nebo sněhovou břečkou. Následkem akvaplaninku klesá koeficient tření mezi pneumatikami a povrchem dráhy, což má za následek zvětšování hydrodyn. vztlaku a snížení směrové stability letadla. Akvaplanink se může vyskytnout i v běžném automobilovém provozu.
Termín se skládá  z lat. aqua „voda“ a z gerundia angl. slovesa plane „plachtit, klouzat“.
angl: aquaplaning slov: aquaplaning něm: Aquaplaning n fr: aquaplanage m, hydroplanage m rus: гидроглиссирование, аквапланирование  1993-b3
podpořila:
spolupracují: