Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hladina ekvipotenciální
syn. plocha ekvipotenciální – obecně hladina (plocha) konstantní hodnoty určitého potenciálu. V meteorologii jde zpravidla o hladinu konstantní hodnoty geopotenciálu. V tom případě nulovou ekvipotenciální (neboli geopotenciální) hladinu obvykle ztotožňujeme s ideální mořskou hladinou.
angl: equipotential level, equipotential surface slov: ekvipotenciálna hladina něm: Äquipotentialfläche f, äquipotentielle Fläche f rus: эквипотенциальная поверхность, эквипотенциальный уровень  1993-a1
podpořila:
spolupracují: