Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladina ekvipotenciální
syn. plocha ekvipotenciální – obecně hladina (plocha) konstantní hodnoty určitého potenciálu. V meteorologii jde zpravidla o hladinu konstantní hodnoty geopotenciálu. V tom případě nulovou ekvipotenciální (neboli geopotenciální) hladinu obvykle ztotožňujeme s ideální mořskou hladinou.
angl: equipotential level, equipotential surface; slov: ekvipotenciálna hladina; něm: Äquipotentialfläche f, äquipotentielle Fläche f; rus: эквипотенциальная поверхность, эквипотенциальный уровень  1993-a1
podpořila:
spolupracují: