Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

agregace
obecně vzájemné spojování pevných aerosolových částic, ve fyzice oblaků a srážek spojování ledových krystalků při jejich vzájemných nárazech a vznik sněhových vloček. Ve starší odb. literatuře se agregace často zahrnuje pod pojem koagulace.
angl: aggregation slov: agregácia něm: Aggregation f rus: агрегация fr: agrégation f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: