Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

deště rovnodennostní
syn. deště zenitální – zesílení srážek, které nastává v některých oblastech s tropickým dešťovým klimatem v blízkosti rovníku asi měsíc po obou rovnodennostech, kdy zde Slunce v poledne vrcholí v zenitu. V době jednoho nebo obou slunovratů naopak dochází k zeslabení srážek.
angl: equinoctial rains slov: dažde rovnodennosti něm: Äquinoktialregen m fr: pluies équinoxiales f rus: равноденственные дожди  1993-a3
podpořila:
spolupracují: