Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

deště rovnodennostní
syn. deště zenitální – zesílení srážek, které nastává v některých oblastech s tropickým dešťovým klimatem v blízkosti rovníku asi měsíc po obou rovnodennostech, kdy zde Slunce v poledne vrcholí v zenitu. V době jednoho nebo obou slunovratů naopak dochází k zeslabení srážek.
angl: equinoctial rains; slov: dažde rovnodennosti; něm: Äquinoktialregen m; fr: pluies équinoxiales f; rus: равноденственные дожди  1993-a3
podpořila:
spolupracují: