Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bilance tepelná soustavy Země-atmosféra
1. z hlediska celé soustavy Země-atmosféra je tato bilance totožná s bilancí radiační soustavy Země-atmosféra;
2. pod tepelnou bilancí soustavy Země-atmosféra se někdy rozumí též rozdíl zisků a ztrát tepla ve vert. sloupci o jednotkovém průřezu, sahajícím přes celou atmosféru do takové hloubky pod zemském povrchem, v níž teplota přestává být ovlivněna met. faktory.
angl: heat balance of the Earth-atmosphere system slov: tepelná bilancia sústavy Zem–atmosféra něm: Wärmebilanz des Systems Erde-Atmosphäre f fr: bilan thermique du système surface de la Terre-atmosphère m rus: тепловой баланс системы Земля–атмосфера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: