Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

křivka teplotního zvrstvení
grafické vyjádření průběhu teploty vzduchu s výškou (tlakem) na termodynamickém diagramu. Křivku teplotního zvrstvení sestrojujeme především na základě údajů z radiosond.
angl: lapse rate curve, temperature stratification curve; slov: krivka teplotného zvrstvenia; něm: Temperaturschichtungskurve f; rus: кривая температурной стратификации  1993-a2
podpořila:
spolupracují: