Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

křivka teplotního zvrstvení
grafické vyjádření průběhu teploty vzduchu s výškou (tlakem) na termodynamickém diagramu. Křivku teplotního zvrstvení sestrojujeme především na základě údajů z radiosond.
angl: lapse rate curve, temperature stratification curve slov: krivka teplotného zvrstvenia něm: Temperaturschichtungskurve f rus: кривая температурной стратификации  1993-a2
podpořila:
spolupracují: