Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření ultrafialové
elmag. záření o vlnových délkách 0,1–0,4 µm. Sluneční ultrafialové záření se dále člení na vlnové oblasti: UVA 0,315–0,400 µm, UVB: 0,280–0,315 µm a UVC: 0,100–0,280 µm. Při průchodu atmosférou je intenzívně pohlcováno v ozonové vrstvě a přispívá tak významně k energetické bilanci stratosféry. Při průniku k zemskému povrchu má zejména UVB složka intenzivní biologické účinky a je důležitým klimatickým faktorem.
angl: ultraviolet radiation; slov: ultrafialové žiarenie; něm: Ultraviolettstrahlung f; rus: ультрафиолетовая радиация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: