Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzorec Hannův pro pokles tlaku vodní páry s výškou
jeden z empir. vzorců vyjadřujících úbytek tlaku vodní páry s nadm. výškou v horských oblastech, který má tvar:
ez=e010z 6300,
kde ez je tlak vodní páry v převýšení z [m], e0 tlak vodní páry ve výchozí hladině při zemi. Vzorec, který se týká prům. rozložení vodní páry, odvodil rakouský meteorolog J. Hann z pozorování na horských stanicích. V horských oblastech se tlak vodní páry snižuje na každých 2 000 m výšky zhruba o polovinu. Pro výpočet poklesu tlaku vodní páry s výškou ve volné atmosféře se používá analogických vzorců; tlak vodní páry se ve volné atmosféře snižuje přibližně na polovinu na každých 1 500 m výšky.
angl: Hann formula for fall of water vapour pressure with height slov: Hannov vzorec pre pokles tlaku vodnej pary s výškou něm: Hannsche Formel für die Abnahme des Wasserdampfdruckes mit der Höhe f rus: формула Ганна для зависимости понижения давления водяного пара с высотой  1993-a1
podpořila:
spolupracují: