Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rovnice diagnostické
angl: diagnostic equations; slov: diagnostické rovnice; něm: diagnostische Gleichung f; rus: диагностические уровнения  2014
podpořila:
spolupracují: