Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rovnice diagnostické
angl: diagnostic equations slov: diagnostické rovnice rus: диагностические уровнения něm: diagnostische Gleichung f  2014
podpořila:
spolupracují: