Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

knot
syn. uzel.
angl: knot; slov: knôt; něm: Knoten m; rus: узел  1993-a1
podpořila:
spolupracují: