Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Mezinárodní polární rok
(MPR) – období let 1882–1883, 1932–1933 a 2006–2007, stanovená mezinárodní dohodou, během nichž byla prováděna geofyz. pozorování, včetně meteorologických, s rozsáhlým programem na různých dočasně zřízených stanicích zejména v polárních oblastech. Po stránce koncepční byl MPR předchůdcem Mezinárodního geofyzikálního roku.
angl: International Polar Year (IPY) slov: Medzinárodný polárny rok něm: Internationales Polarjahr n rus: Международный полярный год (МПГ)  1993-a1
podpořila:
spolupracují: